START   |    O FIRMIE   |   AKTUALNOŚCI   |   CB - NASZE USŁUGI   |   REALIZACJE   |   STREFA KLIENTA   |   KONTAKT   
CB - Automatyczny System Ostrzegawczy
Podstawowym zadaniem systemu jest automatyczne informowanie kierowców o następujących zdarzeniach:
  • wypadkach drogowych i związanych z tym blokadach dróg,
  • zorganizowanych objazdach (szczególnie dla aut ciężarowych),
  • planowanych remontach nawierzchni oraz czasowych zamknięciach pasa drogowego, …
        Informacja przekazywana jest na 19-tym drogowym kanale CB, w formie krótkich komunikatów głosowych emitowanych automatycznie w cyklu wskazanym przez dyspozytora.

Schemat systemu:

Realizacja:
Budowa systemu dla wybranych dróg wymaga realizacji następujących czynności:
1. Montaż emiterów (wzdłuż monitorowanych dróg). Montaż nie wymaga dużych nakładów finansowych, gdyż odbywa się na istniejącej już infrastrukturze drogowej.

2. Instalacja w Państwa siedzibie (zwykle u dyspozytora) terminala oraz programu komputerowego do zdalnej komunikacji z emiterami w terenie.

Program umożliwia:
  • Nagrywanie komunikatów.
  • Zarządzanie nagraniami.
  • Odsłuch i rozmowy z kierowcami przez CB