START   |    O FIRMIE   |   AKTUALNOŚCI   |   CB - NASZE USŁUGI   |   REALIZACJE   |   STREFA KLIENTA   |   KONTAKT   
Schemat systemu

Lokalny emiter informacji CB
Terminal dyspozytorski do komunikacji

CB - radio o dużym zasięgu

Zadanie systemu
Sięgać tam gdzie wzrok nie sięga :-)

        Jeżeli używacie Państwo zwykłe CB radio do pozyskiwania informacji lub informowania kierowców, a obszar Waszego obwodu jest większy niż zasięg zwykłego CB, to zapewne spotykacie się z problemem braku łączności w odległych miejscach.
        Problem ten możemy rozwiązać dzięki naszemu systemowi, który wydłuża odległość mikrofon a CB na dowolny dystans. Takie rozwiązanie umożliwia rozmowę z kierowcami w odległych miejscach, np. na krańcach obszarów objętych Państwa nadzorem.

Jak to działa
  • Dyspozytor łączy się z odległym emiterem przy pomocy specjalnego terminala instalowanego we wskazanym miejscu.
  • Po ustanowieniu połączenia dyspozytor słyszy audio z CB-radia zainstalowanego w odległym emiterze tak jakby był w tamtym miejscu.
  • Po naciśnięciu nadawania w mikrofonie (gruszce) terminala - CB radio w ogległym emiterze przełączy się na nadawanie.
  • Dyspozytor mówiąc do mikrofonu w terminalu - nadaje przez zdalne CB radio z odległego emitera
  • Wszyscy kierowcy posiadający CB w swoich pojazdach i będący w zasięgu odległego emitera usłyszą dyspozytora na 19tym drogowym kanale.


Budowa systemu
Budowa systemu dla wybranych lokalizacji wymaga realizacji następujących czynności:
  1. Montaż lokalnych emiterów (wzdłuż monitorowanych dróg). Montaż nie wymaga dużych nakładów finansowych, gdyż odbywa się na istniejącej już infrastrukturze drogowej.
  2. Instalacja w Państwa siedzibie (zwykle u dyspozytora) terminala do komunikacji z emiterami.